30 timmar i förskolan för barn till föräldralediga!

Den 6 december beslutade Alliansen i Barn- och ungdomsnämnden att barn till föräldralediga fr.o.m. den 1 januari 2013 har rätt till 30 timmar i förskolan.

Det är ett viktigt beslut eftersom barnomsorg är en stor del av små barns lärande och utveckling. Det är också en pedagogisk verksamhet som lägger en bra grund inför skolstarten.

”Vi har nu landat i att utrymme och möjlighet finns att införa 30-timmar i förskolan för barn till föräldralediga, vilket är en mycket glad nyhet för många som önskat detta”, säger Charlotta Rossäng (M) som är 1:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.