3. Björn Lindforss

Sysselsättning: Projektledare
Ålder: 51 år
E-post: bjorn.lindfors@moderat.se
Vill jobba för: Att Järfälla ska vara en bra kommun att leva i. Vi ska ha bra service till rätt kostnad. Järfälla ska inte ha högre kommunalskatt än andra jämförbara kommuner i länet. Ambitionen ska vara att effektivisera den kommunala verksamheten och därigenom kunna sänka kommunalskatten. Järfällas skolor måste förbättra sina studieresultat, det ska vara ordning och arbetsro i skolan.