25. Anna Pettersson

Sysselsättning: Studerande
Ålder: 18 år
E-post: anna.pettersson@moderat.se
Jag vill jobba för: Att man ska kunna röra sig tryggt i Järfälla dygnet runt, därför anser jag att vi borde ha bättre upplysta vägar och gångstråk samt mer synlig ordningsmakt. Jag tycker även att kollektivtrafiken borde vara tätare i rusningstider. Till sist anser jag att det ska finnas mer frihet inom hälso- och sjukvård.