24. Inger Sundqvist

Sysselsättning: Tjänsteman
Ålder: 64 år
E-post:inger.m.sundqvist@hotmail.com
Jag vill jobba för: Att alla medborgare ska ha frihet och möjlighet att välja sin egen vård, skola och omsorg, beroende av var i livet vi befinner oss, ung som gammal. För mig är det extra viktigt att förbättra för de personer som drabbats av funktionshinder eller annan svårighet i livet.
Jag tycker att Järfälla är en fantastisk kommun att bo och leva i. Självklart är det då också viktigt att vi värnar om den natur och miljö vi har runt omkring oss. Håll Järfälla tryggt och snyggt är en bra ledstjärna för vår kommande generation.