23. Shahiduzzaman Quoreshi

Sysselsättning: Fil. dr.
Ålder: 43 år
E-post: shahid.quoreshi@gmail.com
Jag vill jobba för: Sverige är ett mycket bra land för att uppfostra barn, men jag vill bidra till att göra Sverige bättre för mina barn och deras kompisar. Alliansregeringen har gjort en del förbättringar och en del återstår att genomföra. För att göra skolor och sjukvård världsledande och göra samhälle fri från all slags utanförskap behövs det kontinuitet. Jag tror på moderaternas politik och därför vill vara med, påverka och utforma politik.