21. Mary Yakob Andersson

Sysselsättning: Undersköterska
Ålder: 56 år
E-post: maryyakob@hotmail.com
Jag vill jobba för: Att förbättra samhället med nytänkande. Genom att öppna sjukvården för fler vårdgivare, satsa på bättre utbildning för våra unga, sänka skatter, ge bättre villkor för studenter och satsa på en friare bostadsmarknad, tror jag att samhället skulle bli bättre. För att förbättra arbetslivet och minska arbetslösheten, måste vi stödja företag för att de ska utvecklas. Genom utveckling behålls personal och ny kan anställas. Klimatfrågan är oerhört viktig, då stora förändringar sker. Tillsammans måste vi värna om klimatet och arbeta fram metoder för att minska utsläpp och satsa på kollektivtrafik.