2. Cecilia Löfgreen

Sysselsättning: Fil. Kand
Ålder: 29 år
E-post: cecilia.lofgreen@moderat.se
Vill jobba för: Vi har hunnit med en hel del under denna mandatperiod men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Målet för detta val är tydligt att vi ska fortsätta med en moderatledd majoritet, jag vill gärna vara en del av denna för att fortsätta verka för en än större valfrihet för våra medborgare, en bättre och mer koncentrerad kommunal service och ett Järfälla som är tryggt och snyggt.