18. Lena Drevemo

Sysselsättning: Bibliotikarie
Ålder: 68 år
E-post: lena.drevemo@moderat.se
Jag vill jobba för: Olika boendeformer för Järfällas äldre invånare. Valfrihet har införts under mandatperioden. Människor ska känna trygghet att kunna bo kvar hemma eller flytta till olika alternativ, som seniorboende och trygghetsboende. Detta behöver utvecklas vidare. Trygghet att kunna vistas ute även på kvällar är viktigt för att kunna känna frihet i sitt liv. Platser som upplevs som mörka och otrygga måste rensas från sly och växtlighet. En ren och säker miljö är viktigt.