17. Monica Andersson

Sysselsättning: Arbetsterapeut
Ålder: 36 år
E-post: skogsbess@hotmail.com
Jag vill jobba för: Min ambition med mitt politiska arbete i Järfälla är att alla boende ska få fortsatt ökad valfrihet inom fler områden. Att det ska kännas tryggt att bo i Järfälla. I 15 år har jag arbetat med äldre och känner väl till den kommunala äldreomsorgen. Jag vill att Järfälla ska bli en förebild inom äldreomsorgen genom fortsatt ökad valfrihet, uppföljning och utbildning av personal.