15. Agneta Lönn

Sysselsättning: Skattejurist
Ålder: 39 år
E-post: agnetalonn@bredband.net
Jag vill jobba för: Den lokala strukturen, t ex att vägnätet är dimensionerat för den allt ökande trafiken och att lokaltrafiken fungerar vad gäller busslinjer och tidtabeller. Jag tycker också att det är viktigt med boendemiljön och med förskola, skola och utbildning. Det är viktigt att vi satsar på barn och unga eftersom de är vår framtid. Jag tycker också att det är viktigt att Järfälla fortsätter på den inslagna vägen med lägre skatter eftersom jag anser att man ska kunna leva på sin lön. Jag vill verka för att göra Järfälla kommun till en attraktiv kommun där invånare i alla åldrar trivs, en kommun där det mesta finns på hemmaplan men där det även ska vara enkelt för dem som pendlar.