14. Martin Hassler

Sysselsättning: Gymnasielärare
Ålder: 42 år
E-post: martin.hassler@bredband.net
Jag vill jobba för: Lagar och ekonomiska ramar, det är politikens huvuduppgifter.
Drift och affärsverksamhet skall så långt det bara är genomförbart utföras av dom som kan verksamheten bäst. Och det är enligt mig, väldigt sällan politiker. Jag vill även i fortsättningen vara med och utveckla vår fina kommun. Och detta till en ännu lägre skattesats. Kan Solna ha skattesatsen 17.12 ser jag ingen anledning varför vi skall ha 18.63. Fokuseringen på våra kärnverksamheter måste bli ännu tydligare.