1200 nya lägenheter i Jakobsberg!

Den 10 december godkändes detaljplanen för området Söderdalen av kommunfullmäktige i Järfälla. Planen gör det möjligt att uppföra ca 1200 lägenheter, två förskolor, parker, torg och närservice. En park med öppna gräsytor, plats för bollspel och en trädgård kommer att planeras centralt i området och i norra området planeras ett torg där det i bottenvåningen av bostadshusen finns plats för butiker, caféer och restaurang.

Söder om Mälarvägen planeras en park med en dagvattendamm som kopplar samman den stora parken med grönområdet vid Bällstaån. Utmed Bällstaåns norra strand planeras för ett rekreationsområde med sittbänkar, bryggor och trädäck som ger plats för vila och solbad. Den preliminära utbyggnadstiden är 12-15 år.

Läs mer om området Söderdalen här!