12. Lars Friberg

Sysselsättning: Arbetsförmedlare
Ålder: 63 år
E-post: lars.friberg@moderat.se
Jag vill jobba för: Politiskt vill jag arbeta för kontrollerad samhällsutbyggnad och naturligtvis ett tryggt Järfälla. Jag vill även att den kommunala verksamheten som inte är myndighetsutövning konkurrensutsätts.