11. Stefan Pettersson

Sysselsättning: Civilekonom
Ålder: 41 år
E-post: stefan.pettersson@moderat.se
Jag vill jobba för: Att utveckla välfärdstjänsterna och ge kommunens medborgare ökad valfrihet och egenmakt. Det ska vara enkelt att leva och verka i Järfälla kommun. Järfällas företagsklimat ska få företag att etablera sig och växa i kommunen. De unga är vår framtid och Järfällas utmärkta skolor ska öppna dörrarna till framtidens utbildningar och arbetsmarknad. Jag vill se ett tryggt och säkert Järfälla. Att visa hänsyn till vår nästa utgör grunden för ett civiliserat samhälle. Självklart ska vi lämna efter oss ett än vackrare och miljömässigt renare Järfälla än vi tog över.