1. Eva Lennström

Sysselsättning: Kommunalråd
Ålder: 57 år
E-post: eva.lennstrom@moderat.se
Vill jobba för: Jag tycker det är viktigt att få vara med och visa att samhället blir bättre, mer mänskligt och mer pålitligt med moderat livsåskådning. Ekonomi och den övergripande samhällsplaneringen är det jag gillar mest och ber om förtroendet att få fortsätta med.