Moderata Ungdomsförbundet, MUF, vänder sig till Dig som är under 30 år och Du får bli medlem från och med det år Du fyller 12. MUF är ofta ute på skolor för att träffa Dig som är ung och för att svara på frågor om vår politik. Dessutom anordnar vi intressanta talarkvällar och spännande kurser.

Om Du har några frågor eller om Du skulle vilja engagera Dig i MUF Järfälla är Du välkommen att ta kontakt med styrelsen på mufjarfalla@gmail.com. 

Du når oss även via vår facebooksida facebook.com/MufJarfalla

Järfällamoderaterna behöver många Muf:are som är engagerade och drivna och som vill ta på sig ett politiskt uppdrag. Moderata ungdomsförbundet i Järfälla är redo att ge järnet för att öka i medlemsantalen, få fler ungdomar intresserade av politik och vässa våra argument inför kommande kampanjer och debatter. Järfällamoderaterna behöver också många Muf:are som är engagerade och drivna och som vill ta på sig ett politiskt uppdrag.