Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.

emma.feldman@moderaterna.se

08-580 286 51

Dan Engstrand, kommunalråd.

dan.engstrand@moderaterna.se

08-580 286 52

Mailadress föreningsstyrelsen.

jarfalla@moderaterna.se